2019-11-25

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów żywnościowych w 2020 roku

OGŁOSZENIE  O ZAMÓWIENIU

Zamawiający:

POWIAT PŁOŃSKI  ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk

reprezentowany przez Pana Jerzego Michalaka – Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd Powiatu Płońskiego Uchwałą  Nr 27/18  z dnia 23 listopada 2018r.

tel: 23 661 60 31

e-mail: soszw@poczta.onet.eu

Tytuł:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro na „Dostawę artykułów żywnościowych w 2020 roku dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu”

Data ogłoszenia :  26.11.2019r.

Data składania ofert:  10.12.2019r.  godz.12 : 00

 

Załączniki:

1.Zaproszenie do złożenia oferty

2.Opis przedmiotu zamówienia

3.Wzór formularza oferty

4.Formularze cenowe

5.Wzór umowySpecjalny

 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy

                                                                                                              w Jońcu

Dyrektor Ośrodka

Jerzy Michalak

 

Załączniki

  Zaproszenie do zł...al. nr 1.docx 18,63 KB (doc) szczegóły pobierz
  Opis przedmiotu zam... zal.nr 2.doc 251 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz oferty - ...- 2019 r.docx 12,88 KB (doc) szczegóły pobierz
  Formularz cenowy - zał.nr 4.doc 430 KB (doc) szczegóły pobierz
  wzór umowy 2019 - zał 5.doc 115,5 KB (doc) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się