2016-10-10

Pracownicy

Pracownicy Pedagogiczni
 
mgr Baczul Renata
 
mgr Bielska Honorata - pedagog szkolny
 
mgr Cieplik Wiesław 
 
mgr ks. Czarnomski Włodzimierz
 
mgr Przygódzka Marzanna
 
mgr Rusztejko Anna
 
mgr Salak Elżbieta
 
lic. Celian Anastazja
 
mgr Dalecka Justyna
 
mgr Godlewska Katarzyna
 
mgr Guzanowska Anna
 
mgr Konopka Ewa
 
mgr Krakowiak Izabela
 
mgr Kuźbicka Anna
 
mgr Rzepecka Lena
 
mgr Suska Ewa
 
mgr Tchórznicka Beata
 
mgr Tok Agnieszka
 
mgr Witulska Agnieszka
 
mgr Wojciechowska Ewa
 
mgr Bauman Maria
 
mgr Leszczyńska Iwona
 
mgr Siedlecka Maria
 
mgr Szuper Katarzyna
 
mgr Ambroziak Ryszard
 
mgr Chyliński Jarosław
 
mgr Cywińska Monika
 
mgr Figurska Elżbieta
 
mgr Gąsecki Czesław
 
mgr Jezierski Piotr
 
mgr Kantorowska Małgorzata
 
mgr Oporska Anna
 
mgr Szymańska Ewa
 
mgr Więcław Szymon
 
Administracja i obsługa
 
kierownik administracyjno-gospodarczy - Hanna Dąbrowska
 
główna księgowa  - mgr Wiesława Zasońska
 
sekretarz szkoły -  Urszula Krakowiak
 
szef kuchni - Ewa Wróblewska
 
pomoc kuchenna - Wanda Ziemiecka
 
praczka-szwaczka - Renata Wojciechowska
 
sprzątaczka - Kamila Majkowska
 
kierowca - Zbigniew Jasiński
 
konserwator - Zenon Chylewski

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się